Monday, July 4, 2011

yea...saya setuju

Cinta berasal dari kata ‘hibb’ (kendi air) setelah ia penuh, tidak ada lagi tempat untuk sesuatu yang lain. Demikian pula, bilamana hati telah penuh dengan cinta, tidak ada lagi tempat di dalamnya untuk apa pun selain daripada kekasihnya.
Risalah Sufi al-Qusyairi: 463-464

No comments: